5 zásad ako správne používať PET fľaše

Sú praktické, stačí ich hodiť do tašky a môže sa ísť na výlet, športovať či do mesta na prechádzku. Malá či väčšia fľaša s obľúbeným nápojom sa vám  zmestí do batožiny a vždy máte prehľad o tom, koľko tekutín ste vypili. No tak ako aj iné produkty, aj PET fľaše majú svoje „pravidlá“ ako ich správne používať, aby slúžili dobre svojmu účelu.  

Z čoho sa vyrábajú PET fľaše?   5 zásad ako správne používať PET fľaše
Základnou surovinou pre výrobu PET fliaš sú predlisky z polyméru polyetyléntereftalátu. PET ako látka, ktorá je určená pre priamy styk s potravinami musí splniť prísne požiadavky a fľaše sú  vyrábané tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali látky, ktoré by mohli mať vplyv na zdravie alebo spôsobiť neželané zmeny v kvalite potravín, či nápojov. Predlisky sa zahrejú a pod vysokým tlakom z nich vo forme „vyfúknu“ plnohodnotné fľaše. Následne sú prudko schladené, aby stuhli a mohli pokračovať do plniacej linky. A čo robí z PET fliaš  najrozšírenejšie používaný obal pre rôzne typy vôd a nápojov na svete?  PET fľaše majú vysokú tepelnú odolnosť, sú pevné, odolávajú olejom, sú málo priepustné pre kyslík či oxid uhličitý, čím napomáhajú tekutinám udržať si  kvalitu a zároveň majú výborné bariérové vlastnosti voči zápachu prípadne aromatickým látkam,“ upresnila Ing. Milada Syčová z RÚVZ.

Napriek tomu sa k spotrebiteľom dostávajú informácie, ktoré hovoria o škodlivosti plastových obalov, či nebezpečných látkach migrujúcich z obalu do nápojov. S PET fľašami je spojených množstvo mýtov ako napr. o uvoľňovaní sa bisfenolu A do nápojov. Obzvlášť táto informácia patrí medzi klamlivé a zavádzajúce, nakoľko bisfenol A je monomér, ktorý sa nepoužíva, ani sa nikdy nepoužíval pri výrobe PET fliaš. Bisfenol A sa používa pri výrobe polykarbonátových fliaš (tvrdé fľaše) označených symbolom PC. Tie sa  nepoužívajú na balenie minerálnych a pramenitých vôd.

RÚVZ vykonáva pravidelné kontroly, ktoré sledujú kvalitu a bezpečnosť balených minerálnych a pramenitých vôd počas celej doby spotreby, aj experimentálne pozorovania so zameraním sa na možnú migráciu určitých organických látok a zmeny chuťových vlastností pri bežnom skladovaní aj za extrémnych podmienok. „Na základe dostupných informácií je možné konštatovať, že PET fľaše pri správnom procese výroby, skladovania, distribúcie a používania spotrebiteľom nepredstavujú zdravotné riziko vo vzťahu k látkam, ktoré by mohli migrovať z PET fliaš a tak ohroziť zdravie ľudí,“ doplnila Ing. Milada Syčová, ktorá zároveň upozorňuje na potrebu dodržať základne zásady, pri používaní PET fliaš:

  1. Sledujte symboly na obaloch – Každá fľaša je označená trojuholníkom s číslom, ktorý nájdete na obale . Číslo znamená len materiálové zloženie výrobku, nie je to informácia o bezpečnosti plastového obalu ani počet možných použití výrobku. PET je označený jednotkou, vrchnáčiky číslom 2 (HDPE) a rôzne plastové nádoby na uskladnenie potravín číslom 7. Taktiež sa môžete stretnúť aj s označením v podobe piktogramu „pohárika s vidličkou“, ktorý je symbolizuje, že materiály sú vhodné na styk s potravinami a tekutinami.
  2. Správne skladovanie – Je potrebné si uvedomiť, že balené vody by sa mali pri skladovaní chrániť pred priamym slnečným žiarením o čom sú spotrebitelia informovaní na etikete výrobku, pričom teplota by nemala prekročiť -80°C až 130°C, čo je pri štandardných podmienkach nemožné, takže sa nemusíte báť vziať si fľašu s minerálkou na kúpalisko alebo ju mať pri sebe v aute, no odporúča sa nenechávať fľašu zbytočne na slnku a celkovo ju nevystavovať extrémnym podmienkam.
  3. Raz a dosť – PET fľaše, v ktorých sú predávané vody a nápoje sú jednorazové obalové materiály a nie sú určené na opakované použitie. Preto si ich doma zbytočne „neškrečkujte“.
  4. Recyklujme – Plasty, ktoré denne používame nemusia skončiť ako odpad, dajú sa vďaka recyklácii znovu využiť a získať šancu na nový život v inej podobe, nielen ako nová fľaša, ekologické tričko, ale aj ruksak, tenisky , či dokonca lavička v parku.
  5. Verme našim odborníkom – ak máte predsa len pochybnosti o bezpečnosti, obráťte sa na odborníkov a nepodliehajte bulvárnym titulkom. U nás kontrolu bezpečnosti PET fliaš zastrešuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade, ktorý pravidelne kontroluje a testuje tieto produkty v prevádzkach podľa ročného plánu úradných kontrol.

Viac informácii nájdete aj tu: http://www.copijeme.sk/bezpecnost-pet-flias