Lenka Dolinajová - hovorkyňa Komunálnej poisťovne

Novou PR manažérkou a hovorkyňou spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group je od 1. januára 2017 Lenka Dolinajová. Okrem komunikácie s médiami bude zodpovedať za všetky PR aktivity poisťovne a zastrešovať bude aj internú komunikáciu spoločnosti. L. Dolinajová je súčasťou úseku komunikácie a bankopoisťovníctva KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Komunálna poisťovňa, Lenka Dolinajová

KOMUNÁLNA poisťovňa bude aj v tomto roku pokračovať v otvorenej komunikácii so všetkými svojimi partnermi vrátane médií. Prvým kontaktom pre novinárov by mala byť práve Lenka Dolinajová. Medzi jej priority bude patriť aj rozvíjanie nových projektov v oblasti našej spoločenskej zodpovednosti a komunikácie s predstaviteľmi miest a obcí,“ povedala Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Pred svojim nástupom do KOMUNÁLNEJ poisťovne pôsobila L. Dolinajová v PR agentúre AMI Communications Slovakia.