Lifestyle

Slovenské školstvo: Vízie máme, no je čas modernizáciu uskutočniť

Čo dnes najviac potrebujú slovenské univerzity, ak chcú poskytovať kvalitné vzdelávanie študentom a zároveň motivačné prostredie pre špičkových odborníkov? Ako zvýšenie úrovne vzdelávania na Slovensku pomôže celej spoločnosti? A akú úlohu v tom dnes – v digitálnej ére, zohrávajú moderné technológie?

V súvislosti so školstvom, ktoré je základným pilierom každej spoločnosti a preto by malo byť prioritou v rámci pozornosti aj investícií, rezonujú viaceré horúce témy. Odhliadnuc od personálnych zmien je to najmä situácia okolo podpory vedy a výskumu, cez návrhy konkrétnych reforiem školstva od viacerých zoskupení odborníkov, až po štart digitálnej koalície, ktorej cieľom je čeliť výzvam digitálnej transformácie aj v oblasti školstva. Preto sa týmto témam, ako aj ďalším inovatívnym nápadom plus fungujúcim riešeniam pre prax venovala aj konferencia University Day 2017. Podujatie, ktoré organizuje spoločnosť DATALAN, je najväčšou platformou, na ktorej sa stretávajú významní zástupcovia akademickej obce s profesionálmi z odborných inštitúcií a technologickí lídri. Aktuálny ročník sa konal 21. septembra v Jasnej a zúčastnilo sa ho viac než 150 hostí. Využili tak jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s najnovšími technológiami, získať cenné informácie, zdieľať skúsenosti s ľuďmi z branže, inšpirovať sa príkladmi z praxe zo Slovenska aj zahraničia, a zároveň sa zapojiť do aktívnej diskusie o najdôležitejších otázkach, či problémoch, ktoré v súčasnosti slovenské školstvo rieši.

Do eSchránky rýchlo a bez eID
Samozrejme nechýbali konkrétne riešenia, ktoré si hostia mohli vyskúšať. Vysoký záujem vzbudilo naše cloudové riešenie eGOV Connector, ktoré jednoducho, bezpečne a bez potreby používať elektronický občiansky preukaz spojí zástupcov škôl s ich elektronickou schránkou na portáli Slovensko.sk. Riešenie je praktické, s user-friendly dizajnom a zaručenou funkčnosťou, a jeho benefity už pri štatutárnych procesoch a administratíve oceňujú používatelia na viacerých univerzitách, napr. Žilinskej.

Ďalším riešením z dielne DATALANu, ktoré univerzitám výrazne zjednodušuje a sprehľadňuje prácu, je aj modul ePorady. Umožňuje elektronické riadenie úloh, interných procesov, aj dokumentov. Opäť je ľahko customizovateľné podľa potrieb konkrétnej školy, jednoducho nasaditeľné bez potreby navýšenia hardvéru a ponúka nielen intuitívne používateľské rozhranie, ale aj vysokú ochranu dát.

Od data miningu k analýze lesa
Okrem využívania moderných riešení si prioritu v oblasti vzdelávania stále drží aj spolupráca akademického a súkromného sektora – a aj tu DATALAN každoročne prichádza s predstavovaním aktuálnych možností, ktoré môžu slovenské školy už priamo využívať v praxi. A ktorých implementáciu už nemusia brzdiť nedostatočné zdroje, či kapacity. Ako dlhoročný dodávateľ pre desiatky vzdelávacích inštitúcií si totiž uvedomujeme reálne podmienky a fungovanie škôl, a preto ponúkame nástroje, ktoré sa ovládajú ľahko, bez veľkých investícií alebo ich je možné outsourcovať. Hostia konferencie University Day, medzi ktorými boli okrem akademikov aj IT správcovia, administrátori, či ľudia zodpovední za rozvoj informačných systémov, sa zoznámili s nástrojmi na data mining a processing, senzormi pre internet vecí, aplikáciami na zdieľanie poznatkov, ukázali sme im možnosti využitia sémantiky, predikcií vo výskume, či kognitívnej analytiky v praxi. Nezahrnuli sme ich však len teóriou a ukážkami, ale aj praktickými príkladmi. Napr. kognitívnu analytiku už využívajú na Technickej univerzite vo Zvolene na analýzu údajov ekológie lesa z rozličných navzájom nesúvisiacich zdrojov.

„V rámci zvyšovania úrovne vzdelávania na Slovenských univerzitách však za rovnako dôležité považujeme aj zvýšenie interaktivity školy a študenta,“ uviedol Marek Paščák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN, ktorý konferenciu otváral a pred 7. rokmi spolu s kolegami štartoval. „Dnešná generácia 18+ ročných je aktívnejšia, rozhľadenejšia a náročnejšia, školy by preto mali klásť dôraz aj na modernizáciu náboru a komunikácie s potenciálnymi uchádzačmi, na zapojenie študentov do nastavovania procesov a výučby, zatraktívnenie modelov výučby, využitie platforiem pre zdieľanie vzdelávacieho obsahu, ale aj na silnejšie prepájanie úspešných absolventov so svojou alma mater a na zvýšenie uplatniteľnosti svojich absolventov na trhu práce, čo synergicky vedie k zvýšeniu atraktivity danej školy.“

Čo je hlavný problém nášho školstva?
Pridanou hodnotou konferencie University Day 2017 bol však pre účastníkov nielen prístup k aktuálnym trendom a najmodernejším technológiám, ale aj otvorená diskusia zástupcov akademickej obce a privátneho sektora. Na podujatie prijímajú každoročne pozvanie mnohé významné osobnosti, ktoré sú kompetentné v téme vzdelávania a tak tomu bolo aj tento rok. Akčnú diskusiu, ktorú moderoval Braňo Závodský, sme venovali reformovaniu vysokého školstva. Zúčastnili sa jej zástupcovia iniciatív, ktoré stoja za reformami Učiace sa SlovenskoTo dá rozum, skúsení odborníci z akademickej praxe, a ako aj zástupcovia študentov a zamestnávateľov. Menovite Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie Vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Renáta Hall, projektová riaditeľka reformy To dá rozum z MESA10, prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., prorektor na STU v Bratislave, prof. Karol Matiaško, prorektor na Žilinskej univerzite, prof. Stanislav Kmeť, rektor z TU v Košiciach, prof. Libor Vozár, dekan UKF v Nitre, ako aj Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl a Igor Patráš, predseda výboru pre vzdelávanie Republikovej únie zamestnávateľov. DATALAN v diskusii zastupoval Marek Paščák. Cieľom otvorenej debaty bolo predstaviť konkrétne návrhy, ako reformu na Slovensku konečne uviesť do života.

University Day 2017.

Click to comment

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

To Top