Zdravá a vyvážená strava je základ

Všeobecné výskumy ukazujú, že asi 5 % deti školského veku neraňajkuje a asi 1,5% neraňajkuje a nenosí si do školy ani desiatu a až 25 % deti prichádza do školy bez desiatej. Medzi 6. – 10., prípadne 12. rokom života rastú deti pomalšie. Príjem energie sa teda zvyšuje v tomto období menej ako v predchádzajúcom vekovom období (energetický príjem však samozrejme veľmi závisí od celkovej fyzickej aktivity).

Potravinárska komora Slovenska sa pripája k možnosti edukácie detí v oblasti racionálneho zdravého stravovania aj tento rok, a to spustením       8. ročníka internetového kurzu pre priaznivcov zdravého životného štýlu pod názvom „Hravo ži zdravo“.

Hlavným cieľom školského kurzu „Hravo ži zdravo“ je interaktívnym a zábavným spôsobom vysvetliť deťom dôležitosť a základné pravidlá zdravého životného štýlu. „Pozývame všetkých učiteľov a žiakov piatych ročníkov základných škôl, aby sa aj tento rok zapojili do nášho kurzu a dúfame, že sa zabavia rovnako dobre ako počas predošlých ročníkov“, informuje Jana Venhartová, riaditeľka PKS.

Dostať k deťom chýbajúce informácie o správnom stravovaní je hlavným cieľom kurzu „Hravo ži zdravo“, ktorý odštartuje na začiatkom októbra. Nielen žiaci a učitelia sa prostredníctvom kurzu dozvedia trendy v stravovaní a v životnom štýle dnešných školákov. Celým kurzom bude deti sprevádzať majsterka v Naturálnej kulturistike a fitness pani Nikola Šalíková, ktorá tomuto športu prepadla a naplno sa venuje súťaženiu od minulého roka. „Stravovanie detí je nesmierne dôležité. A nielen detí, ale aj dospelých. Vidím to sama na sebe, aké je potrebné mať zdravú, a predovšetkým vyváženú a nutrične plnohodnotnú stravu. Ak by som sa ja stravovala nezdravo, moje telo by nikdy nemalo dosť stavebného materiálu na to, aby som bola zdravá a v dobrej kondícii. Všetci chceme vyzerať dobre, ale bez kvalitnej stravy to nejde“, hovorí Nikola Šalíková. „V súkromí som tak isto obyčajné dievča, ktoré chce sem-tam zjesť niečo nezdravé a dať si s kamarátmi čipsy. Viem však, že sa vždy musím vrátiť k správnemu stravovaniu, aby som predišla minimálne tukovým vankúšikom na brušku“, dodáva Nikola Šalíková.

Účasť v 8. ročníku kurzu Hravo ži zdravo je pre základné školy aj ich žiakov bezplatná a na žiakov 5. ročníka aj tento rok čakajú atraktívne ceny. Súťažná časť internetového kurzu „Hravo ži zdravo 2015“ prebieha od 1.10.2019 do 4.2.2020. Pre prihlásenie školy a konkrétnej triedy do kurzu je potrebná registrácia učiteľa, ktorý na svojich hodinách vedie deti k zdravému životnému štýlu, na stránke www.hravozizdravo.sk. Až keď bude trieda do kurzu a súťaže prihlásená, môžu sa do nej začať registrovať samotní žiaci.

„Správne stravovacie návyky už v najskoršom veku ovplyvňujú zdravie dospelého človeka,“ tvrdí   Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc., odborný garant projektu na Slovensku. „Deti by mali byť vedené k správnym stravovacím návykom a k zdravému životnému štýlu nielen svojimi rodičmi, ale aj v učiteľmi v škole, ako aj pri mimoškolských aktivitách. Vybudovanie správnych návykov má väčšiu šancu vtedy, ak sa podporuje z viacerých komunít,“ dodáva zakladateľ Poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl, Peter Minárik.

Aká bude úloha žiakov prihlásených do kurzu? Absolvovať na internetovom portáli www.hravozizdravo.sk postupne 4 lekcie zdravého životného štýlu a využiť program na hodnotenie jedálnička, pohybových aktivít a pitného režimu. Žiaci si v lekciách zábavnou formou preveria svoje vedomosti v oblasti príjmu a výdaja energie a získajú cenné rady, ako zdravým spôsobom udržať rovnováhu v príjme a výdaji energie. Na absolvovanie každej lekcie má žiak 7 dní, ktoré mu sleduje samotný program. Pre úspešné absolvovanie kurzu však nie je potrebné prejsť všetky lekcie bez prestávky. Žiak môže kurz kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nemu neskôr. Jedinou podmienkou je ukončenie práve rozpracovanej lekcie, čo umožní žiakovi prejsť pri ďalšom prihlásení do nasledujúcej lekcie.

Internetový kurz je snahou PKS podporiť vzdelávanie a výchovu v oblasti stravovania, pretože na našich školách chýba. „Našim cieľom je naučiť deti princípom zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Kurz nám dáva možnosť nahliadnuť do stravovania žiakov a pomôcť im v pri výbere vhodných potravín, naučiť ich správne sa stravovať a venovať sa tomu, čo jeme. A to všetko hravou formou“, vysvetľuje Jana Venhartová, riaditeľka PKS.  

Viac informácií je dostupných na stránke www.hravozizdravo.sk.

Zdroj: Potravinárska komora Slovenska