Záujem pacientov o vzdelávanie narastá

Občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku zorganizovala ďalšie Prednáškové popoludnie, v rámci ktorého jej predsedníčka, Janka Dobšovičová Černáková, zhrnula činnosť združenia a zároveň predstavila očakávané aktivity k Svetovému dňu reumatizmu (SDR 2018). Chcú sa sústrediť najmä na prevenciu negatívnych dôsledkov reumatických ochorení a informovanosť pacientov, ako aj pokračovať v úspešnom projekte „Pohnime sa s reumou!“.

Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka združenia LPR
Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka združenia LPR

Jedným z hlavných cieľov Ligy proti reumatizmu na Slovensku je edukačná činnosť, preto organizuje v rámci pravidelných stretnutí pacientov, aj odborné prednášky. „Záleží nám na tom, aby mal každý pacient prístup k relevantným a aktuálnym informáciám o ochorení, liečbe a lepšej perspektíve,“ vysvetľuje J. Dobšovičová Černáková. Podľa nej sú stále najžiadanejšie témy z medicínskej oblasti, ktoré oslovia najmä novo diagnostikovaných pacientov, ale dopyt je aj po aktuálnych témach o komunikácii medzi lekárom a pacientom či význame pacientskych združení pre jednotlivca alebo celú komunitu. „Ide napríklad o témy zo sociálnej či psychologickej oblasti, ale aj možnosti korigovať reumatické ochorenia úpravou v stravovaní. Reumatické ochorenie totiž ovplyvňuje pacientov vo všetkých sférach života“. S témami súvisí aj zloženie odborníkov, ktorých na svoje podujatia pozývajú. Prednášky vedú napríklad reumatológovia, odborníci na stravovanie, sociálni pracovníci, alebo iní odborníci, ktorí majú možnosť takto osloviť širšiu skupinu ľudí. Zároveň sa pacienti na stretnutiach motivujú na aktívnejšiu komunikáciu s lekármi a zdravotníckym personálom, aby len pasívne neprijímali informácie, ale sa aj aktívne pýtali a zapájali do liečebného procesu.

Prednáškové popoludnia bývajú súčasťou aj motivačno-vzdelávacích kurzov Ligy proti reumatizmu. 12. – 14. októbra sa v rámci Svetového dňa reumatizmu uskutoční séria edukačných a pohybových aktivít. Cieľom 2. motivačno-vzdelávacieho kurz LPRe SR bude motivovať lídrov z miestnych pobočiek a klubov k aktivitám prínosným pre pacientov. Okrem toho Liga organizuje edukačné semináre aj v priebehu roka, na centrálnej úrovni, resp. na úrovni svojich miestnych pobočiek a klubov. Do konca roka naplánovali vo svojich pobočkách ešte viacero takýchto podujatí od septembra do decembra.

„Vzdelávanie pacientov považujeme za jednu z kľúčových aktivít pacientskych organizácií, pretože má pozitívny vplyv na výsledky liečby,“ hovorí Katarína Žiaková, Patient Advocacy Manager spoločnosti Novartis. „Už dlhodobo podporujeme aktivity Ligy proti reumatizmu na Slovensku a vidíme, ako sa aj formy vzdelávania vyvíjajú a posúvajú dopredu. V minulosti sme napríklad sponzorovali niekoľko vzdelávacích videí pre pacientov a ich nasadenie v online prostredí,“ dodáva K. Žiaková. Tento trend plánuje spoločnosť Novartis podporovať aj naďalej.

V rámci hodnotenia projektu „Pohnime sa s reumou!“ dosiahli v Lige prekvapivý úspech. Chôdza nordic walking je jednou z jej nosných celoročných pohybových aktivít a v mesačných intervaloch vyhodnocujú počet nachodených NW krokov iniciatívou „Milión krokov pre reumatikov“. K 30. júnu 2018 to bolo vyše 33 miliónov krokov. Od júna majú k dispozícii NW paličky aj hospitalizovaní pacienti v NÚRCh-u. Pri správnej chôdzi nordic walking sa aktivuje až 90 % svalov a takýto pohyb je prospešný aj pre reumatikov. „Len nedávno  sme zrealizovali distribúciu novo nakúpených nordic walking palíc do pobočiek a klubov a postupne tam prebiehajú aj inštruktážne lekcie nordic walking. 13. októbra, pri príležitosti podujatí k SDR 2018, sa uskutoční celoslovenské stretnutie walkerov – reumatikov v Piešťanoch,“ dodáva J. Dobšovičová Černáková.

Martina M.
Ingimage