Vyhlásenie víťazov súťaže V krajine remesiel 2015

Slávnostné vyhlásenie víťazov piateho ročníka detskej tvorivej súťaže V krajine remesiel 2015 spojené s vernisážou hodnotených diel bude prvou udalosťou novootvoreného Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice. Široká verejnosť môže nájsť najlepšie detské remeselné práce v nových priestoroch Regionálneho centra remesiel ÚĽUV Košice od 5.októbra 2015 do 15.januára 2016, vždy v pracovných dňoch, v čase od 13.00 do 18.00 hod.

Slávnostné otvorenie výstavy V krajine remesiel bolo v piatok 2. októbra 2015 spojené s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním ocenení 5. ročníka súťažnej prehliadky výtvarno-remeselnej tvorivosti detí a mládeže. Počas ceremoniálu boli odovzdané diplomy a vecné ceny výhercom v šiestich súťažných témach a v dvoch vekových kategóriách: od 8 do 11 rokov a od 12 do 15 rokov.

Oceňovaní sú žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa umiestnili na prvom, druhom, treťom mieste alebo získali uznanie odbornej poroty VKR 2015. Popri ocenených detských prácach boli odovzdané aj tri uznania pre pedagógov.

Súťažou V krajine remesiel podnecuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby remeselnú tvorivosť medzi najmladšou generáciou, ktorá v dnešnej modernej dobe potrebuje podobné podnety viac než kedykoľvek predtým. „Je pravda, že učitelia a lektori rôznych škôl či krúžkov pôsobia motivačne a snažia sa deti priviesť k ľudovým remeslám. Ak by však deti samé necítili, že im formy a technológie ľudového umenia niečo ponúkajú, neangažovali by sa. Veľmi rýchlo by ukázali, že ich viac zaujímajú tablety, počítačové hry alebo fantasy literatúra.“ Konštatuje predseda poroty, estetik a pedagóg, prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., ktorý ďalej dodáva, že vďaka inovatívnemu prístupu detí porota „nemala pocit, že by deti ‚zaspali dobu‘ a chceli sa stať tradičnými ľudovými umelcami z minulosti. Naopak, dokázali si osvojiť, čo im tradícia ponúka a do sveta tradičného umenia sa ponorili s chuťou a pritom nezabúdali na svoju prítomnosť.“

Súťaž V krajine remesiel otvára každé dva roky šesť základných pracovných tém, na ktoré môžu deti tvorivo reagovať technikou spracovania a zvolením materiálu. Rezbárske práce sú posudzované v téme Zakliate v dreve, téma Noty pre drôty sústreďuje drotárske spracovanie, textilnú tvorbu združuje v súťaži téma Nite nebláznite a sklomaľbu tematicky zastrešilo Na skle maľované.

Výrobky pletené z prírodných materiálov v súťaži obsiahla téma Pletky s pletivami a voľnú tému a ostatné remeselné techniky bolo možné prihlásiť do Vecí, čo nevedia všetci.