V treťom štvrťroku 2014 zbankrotovalo 115 občanov.

Worried couple doing their accounts in the living room at home

Z aktuálnej analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau vyplýva, že doposiaľ historicky najvyšší počet osobných bankrotov z druhého štvrťroka 2014 bol prekonaný. V treťom kvartáli zbankrotovalo 115 občanov, čo je o 5 viac ako v druhom kvartáli (110) a o 26 viac ako v rovnakom období minulého roka (89).

Ako dôvod podania žiadosti o osobný bankrot pretrváva bezvýchodisková situácia, do ktorej sa niektorí občania dostali z dôvodu neschopnosti splácať svoje finančné záväzky. Spúšťačom problémov je najčastejšie strata zamestnania, zníženie pracovnej schopnosti pre chorobu, resp. nedostatočná výška príjmov v pomere k výške dlhov a ďalším životným nákladom.

V priemere pripadalo na jeden mesiac 38 osobných bankrotov, čo je o 8 viac ako v rovnakom období minulého roku (30). Doposiaľ najvyšší mesačný počet osobných bankrotov (45) z mája 2014 nebol v treťom štvrťroku prekonaný. Najviac osobných bankrotov v rámci tretieho štvrťroka bolo vyhlásených v septembri (44).

Graf č_ 1_Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov za tretie štvrťroky od roku 2006

Regionálne rozdiely medzi krajmi pretrvávajú dlhodobo. Najviac vyhlásených osobných bankrotov bolo kvartálne od roku 2009 do prvého štvrťroku 2014 v Banskobystrickom kraji. V druhom kvartáli bol rovnaký počet bankrotov (19) vyhlásený v Banskobystrickom aj v Bratislavskom kraji a v treťom štvrťroku 2014 bol krajom s ich najvyšším počtom (21) Bratislavský kraj. Obidva kraje sa podieľali na celkovom počte vyhlásených osobných bankrotov 31,3 %. Najmenej osobných bankrotov (11) bolo vyhlásených v Nitrianskom kraji, v rovnakom období minulého roku v Žilinskom kraji (5).

Napriek tomu, že počty osobných bankrotov kvartálne narastajú, nemôže tento inštitút oddlženia využiť každý dlžník. Postup oddlženia je v podmienkach SR finančne aj časovo „náročnejší“ ako napr. v ČR,kde ho, ako vyplýva z dlhodobejšieho porovnania, využíva výrazne viac občanov. Zatiaľ čo v treťom štvrťroku 2014 pripadali v SR na 100 000 obyvateľov iba 2 osobné bankroty, v ČR ich bolo takmer 45. Počet osobných bankrotov v ČR v treťom štvrťroku 2014 (4 686) takmer dvojnásobne (o 97,8 %) prevyšoval počet bankrotov právnických osôb a fyzických osôb – živnostníkov (2 369), zatiaľ čo v SR ich bolo o 33 menej (82 vyhlásených konkurzov).

Graf č_ 2_Vývoj počtu vyhlásených osobných bankrotov za 3_ Q 2013 a 2014 v krajoch