V akých životných situáciách sa vám zíde úradný preklad?

Zdroj obrázku: Africa Studio / Shutterstock.com

Nie je preklad ako preklad. Sami sa o tom môžete presvedčiť v rôznych životných situáciách, v ktorých budete potrebovať oficiálny preklad dokumentu do cudzieho jazyka. A ako to niekedy býva, takáto situácia sa vyskytne vtedy, keď ju najmenej očakávate. Preto je dobré o prekladoch niečo vedieť a vopred sa pripraviť na chvíle, keď ich budete potrebovať. Priblížme si teda jednotlivé životné situácie.

 

Uchádzanie sa o prácu v zahraničí

V tejto oblasti odporúčame nič nepodceniť a dať dôraz na všetky detaily. Ak sa napríklad uchádzate o prácu v zahraničí, bola by veľká škoda neuspieť len preto, že by vám neuznali potvrdenie o dosiahnutom vzdelaní na Slovensku. V takejto situácii určite potrebujete úradný preklad, teda preklad vypracovaný oficiálnym prekladateľom, ktorý disponuje aj patričnou doložkou. A je jedno, či sa jedná o úradné preklady do ruštiny alebo do iného jazyka. Výhodou je, že spoločnosti, ktoré prekladateľov združujú, ponúkajú preklady do rôznych jazykov vrátane toho ruského.

Čistý register trestov

Mnohí zamestnávatelia nielen na Slovensku vyžadujú pri uchádzaní sa o zamestnanie aj výpis z registra trestov. Aj v tomto prípade potrebujete pri snahe zamestnať sa v zahraničí preklad registra trestov, ktorý je vypracovaný oficiálnym prekladateľom. Aj v tomto prípade platí, že je nevyhnutné dať si záležať na kvalite a oficialite, aby ste sa zbytočne nepripravili o šancu.

Obchodné transakcie a podnikanie

Ďalšou situáciou, kedy sa zíde úradný preklad, je akákoľvek dôležitá obchodná zmluva. Ak teda podnikáte a komunikujete s obchodným partnerom v zahraničí alebo dokonca dohadujete fúziu či akvizíciu, potrebujete mať všetko stopercentne zmluvne zabezpečené. Úradný preklad, a opäť platí, že je jedno, či do ruštiny, angličtiny či iného svetového jazyka, zabezpečí, že sa nič nestratí medzi riadkami a zmluva bude v oboch jazykoch vypracovaná naozaj tak ako má byť.

Dnes už naozaj nie je problém vybaviť úradný preklad online cez formulár, nemusíte nikde chodiť osobne, takže celý proces získania úradného prekladu je rýchly a maximálne zjednodušený.

Zdroj obrázku: Africa Studio / Shutterstock.com