TAJOMSTVO ISLANDSKÝCH ŽIEN

Prvá dáma Islandu napísala dôležitú knihu o silných a výnimočných islandských ženách, ktoré menia svet k lepšiemu. Okrem rozhovorov v nej nájdete témy feminizmu a rodovej rovnosti, naučíte sa niečo z histórie Islandu a dozviete sa, prečo je Island najlepším miestom pre ženy.

 

Kniha vychádza vo vydavateľstve Grada. Island je najlepším miestom na svete pre ženy – ale prečo? Svetové ekonomické fórum zaradilo Island na prvé miesto v zozname krajín, ktoré stierajú rozdiely v rovnosti medzi mužmi a ženami. Čím je Island iný, že toľko žien tam má pozitívne skúsenosti? Prečo práve ich spoločnosť urobila taký významný pokrok?

Čo nám môžu Islanďania prezradiť o sile postavenia žien v spoločnosti a čo nás môžu naučiť o tom, ako rovnosť prospieva všetkým, nielen ženám?
Eliza Reidová pôvodne pochádza z malého mesta v Kanade a nikdy sa jej ani len nesnívalo, že sa jedného dňa stane prvou dámou Islandu. Jej vlastná skúsenosť so životom v tejto krajine je popretkávaná rozhovormi s desiatkami výnimočných žien. A práve tie tvoria základ poučnej diskusie o tom, čo znamená pohybovať sa po svete ako žena a akú významnú úlohu zohráva nastavenie spoločnosti v tom, koho považujeme za „rovnocenného“.
Tajomstvo islandských žien je silný a atmosférický portrét malej krajiny ktorá by nás mohla inšpirovať v tom, ako aj zo svojej krajiny vytvoriť lepšie miesto pre život.

Eliza Reid je novinárka, redaktorka a spíkerka, ktorá prednášala aj na TEDx. Vyrastala na farme v blízkosti Ottawy v Kanade a na Island sa presťahovala v roku 2003 za manželom Gudnim Jóhannessonom. Keď 1. augusta 2016 nastúpil do úradu prezidenta Islandu, Eliza sa stala prvou dámou krajiny. V tejto funkcii sa aktívne venuje témam rodovej rovnosti,
podnikania a inovácií, cestovného ruchu a udržateľnosti a literárneho dedičstva.

Zdroj: Vydavateľstvo Grada.sk