Sú aj iné spôsoby, ako si chrániť hlavu!

Nadácia na podporu sociálnych zmien už od roku 2009 organizuje kampaň Staroba sa nás dotýka. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej kampane je, že sú aj iné spôsoby, ako si chrániť hlavu. Chrániť si hlavu proti úrazu, je dnes už úplne bežné. Za posledné roky sa ľudia v tomto smere stali oveľa zodpovednejšími. Chrániť si však to, čo máme v hlave, ešte také bežné nie je. Poukazujeme na potrebu a možnosti ochrany mysle. Preto, aby sme sa preventívne bránili proti rôznym typom demencií, ktoré sa v budúcnosti, keď budeme starší, môžu týkať každého z nás. Tvárou kampane sa stala herečka Henrieta Mičkovicová.

 

ČO JE DEMENCIA
Demencia je dôsledok poškodenia mozgu, hlavne mozgovej kôry a neskôr aj ďalších mozgových štruktúr, neurodegeneratívneho ochorenia mozgu (ide o degenerovanie nervových buniek), dôsledok škodlivých procesov (otrava organizmu, úraz hlavy) či poškodenie cievneho zásobenia mozgu. V praxi rozlišujeme rôzne typy demencií. Sú jednými z najčastejších ochorení mozgu v starobe.

„Demencia sa prejavuje začínajúcim sa zhoršovaním pamäti a iných poznávacích funkcií. Preventívnym krokom je vyšetrenie pamäti, pozornosti, reči, myslenia a iných schopností. Využívajú sa na to  krátke orientačné testy, ktoré odporúčame ľuďom medzi 45. a 50. rokom života. Je to dôležitý krok, aby sme v neskoršom veku dokázali eliminovať chorobné starnutie,“ vysvetľuje PaedDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka Centra MEMORY n. o.

SÚ AJ INÉ SPÔSOBY, AKO SI CHRÁNIŤ HLAVU
Počas jesene ponúkla tohtoročná kampaň prostredníctvom Centra MEMORY orientačné vyšetrenia kognitívnych funkcií formou testu  pre 120 ľudí bezplatne. Záujemcovia sa prihlasovali prostredníctvom facebookovej stránky SOCIA.

Tohtoročná kampaň Staroba sa nás dotýka je zameraná na prevenciu. Našou cieľovou skupinou sú ľudia vo veku 45+. Chceme poukázať na to, že staroba sa nás dotýka v každom veku a už v predstihu môžeme ovplyvniť to, ako ju budeme prežívať. Prihlasovací formulár bol sprístupnený 2. 11. 2020 a počas prvého týždňa bola kapacita testovania zadarmo naplnená. Je to pre nás dôkaz, že pre ľudí je táto téma dôležitá,“ hovorí Kamila Adamkovičová z nadácie SOCIA.

Toto kognitívne vyšetrenie je možné absolvovať osobne v Centre MEMORY alebo online bez osobnej návštevy. V oboch možnostiach je to v spolupráci so psychologičkou.

Ak sa niekto nedostal na vyšetrenie zadarmo, štandardne sa realizuje na základe odporúčania všeobecného lekára, prípadne za poplatok. Ďalšie informácie získate: Centrum MEMORY, 02/62414143 alebo 0911283634, v čase od 7,45 do 16,15 hod.

Ako prebieha orientačné vyšetrenia si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/TItuwoGkb2E

Zdroj: Kamila N.