Rodina je pre nás stále najdôležitejšia

V kolobehu života získavame a strácame. Priateľov, životného partnera, naše schopnosti, silu, a kompetencie, ktoré časom úročíme a delíme sa o ne so svojimi blízkymi a rodinou. Čas nám prinesie šedivý vlas, a tak ako sme v plnosti síl všetko získavali a tvorili, postupne už naše svaly nemajú tú pružnosť a naše rozhodnutia nie sú také pohotové.

Jeseň života môže znamenať pokoj v záhrade, radosť z vnúčat, ale aj stratu životného partnera, síl a pribúdajúce zdravotné ťažkosti.

Závislosť od pomoci druhých

Starší vek dovoľuje obzrieť sa späť, získať nadhľad, prežívať spokojnosť so svojim prežitým životom, alebo naopak smútok z jeho nenaplnených možností. „Kvalita života je v staršom veku posudzovaná najmä dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, keďže sa násobia zdravotné problémy. Menšia mobilita v staršom veku, či psychické problémy, môžu stupňovať závislosť od pomoci druhých, najčastejšie rodiny, alebo opatrovateľa. Zníženie pohyblivosti tiež prináša pokles sociálnych kontaktov a väčšiu izoláciu,“ hovorí Mgr. Klaudia Trojanová, klinická psychologička. Niekedy podľa jej slov choroba človeka oslabí natoľko, že si vyžaduje stálu zdravotnícku starostlivosť a vtedy rodina stojí pred závažným rozhodnutím, ako sa postarať čo najlepšie. Na Slovensku existujú viaceré možnosti inštitucionálnej starostlivosti, ktoré rodina často berie skôr ako krajné riešenie a využije ich viac v prípadoch závažnejších zdravotných ťažkostí, ako sú napr. Alzheimerova demencia a pod.seniorpark3

Boj z vlastným vnútrom

Rozhodnutie či využiť služby inštitucionálnej starostlivosti pre svojho starého rodiča je vždy ťažké. Kdesi vo vnútri prežívame potrebu postarať sa osobne, na druhej strane to niekedy nie je v možnostiach rodiny. „Niekedy práve progregujúca demencia prináša do rodinných vzťahov napätie, frustráciu, podozrievavosť, čo vyčerpá emocionálne zdroje opatrujúceho príbuzného a urýchli rozhodnutie k hľadaniu aj inej starostlivosti. Môžu sa objaviť výčitky, pocity viny, že sme starostlivosť nezvádli sami,“ konštatuje psychologička. Nech sa už rozhodneme akokoľvek, nemali by sme vyčleniť z rozhodovania samotného seniora a to v prípade, že jeho schopnosť rozhodovania o sebe nie je narušená. Jeho súhlas s inou formou starostlivosti pomáha následne lepšej adaptácií v novom prostredí. Rovnako je dôležité rešpektovať jeho potrebu súkromia a kontinuity udržiavania rodinných väzieb. Kontakt s rodinou tak zostáva naďalej dôležitou súčasťou a hodnotou v živote seniora.

Informácie o starostlivosti

Rozhodovanie je jednoduchšie, ak máme dostatok informácií. Môžeme si zariadenie overiť napríklad osobnou návštevou, rozhovorom s personálom alebo aj jeho obyvateľmi – seniormi,“ hovorí K. Trojanová. Kompletnú starostlivosť, vrátane zdravotnej, poskytuje Senior Park v Rohovciach. Nachádza sa blízko hlavného mesta a predsa ďaleko od civilizácie v obkolesení stromov a nádhernej prírody v areáli zámockého parku. K jeho veľkým prednostiam patrí blízkosť k Bratislave a tiež fakt, že sa svojim prostredím, rozsahom a kvalitou služieb plne vyrovná konkurečným zariadeniam vo vyspelých krajinách, pričom ceny sú prispôsobené nášmu trhu a pohybujú sa v rozsahu od 450 do 550 euro za mesiac.

Zabezpečenie psychickej a fyzickej pohody

K potrebám každého z nás a to aj v neskorom veku patrí potreba citovej istoty a bezpečia, potreba orientácie, stimulácie a sebarealizácie. „Kontakt s blízkymi, teda dostupnosť inštitúcie, jej vybavenie, priestorové kvality a primeraná podnetnosť v zmysle „ani málo ani príliš“, s podporou aktivity seniorov, môžu byť veľmi prínosné pre zabezpečenie potrebnej psychickej pohody spolu s dostupnou ošetrovateľskou starostllivosťou pre dôstojnú a spokojnú jeseň života,“ dodáva K. Trojanová, klinická psychologička. V Senior Park Rohovce sa o 120 klientov stará 60 členný profesionálny tím, čo tiež svedčí o jeho vysokej profesionalite a osobnom prístupe.

www.seniorpark.skIMG_9380