Prvý ročník projektu Bezpečné školy pozná svojich víťazov

Prvý ročník projektu Bezpečné školy v kategóriách multimediálna, písomná a výtvarná tvorba pozná svojich víťazov. Telekomunikačný operátor Slovanet ocenil tvorivosť a schopnosti žiakov na I. a II. stupni základných škôl v oblasti internetu a informačných technológií. Do projektu sa celkovo zapojilo 27 škôl, ktoré spolu zaslali viac ako 270 projektov.

Projekt Bezpečné školy, ktorého vyhlasovateľom je spoločnosť Slovanet má za cieľ motivovať žiakov na oboch stupňoch základných škôl k hlbšiemu záujmu o informačné technológie a pomôcť školám vytvoriť pre žiakov bezpečné prostredie na škole. Víťazná škola získava od Slovanetu bezpečnostný kamerový systém, internetové pripojenie na tri roky zadarmo, či hardvérové zabezpečenie siete.

Súťažilo sa v troch kategóriách: multimediálna, písomná a výtvarná tvorba. V kategórii multimediálna tvorba sa stal víťazom len 15-ročný žiak Florián Vígh s projektom Vírusy a antivírusy. Pre ZŠ vo Veľkom Mederi získal okrem bezpečnostného kamerového systému aj antivírusové licencie, počítače a tablety. Florián sa venuje programovaciemu jazyku C++. „Skúšam programovať v jazyku C++, zatiaľ mám za sebou len základy, ale zdokonaľujem sa,“ hovorí Florián Vígh. 

V kategórii výtvarná tvorba uspela Spojená základná škola s materskou školou na Tajovského ulici v Poprade. Z víťazstva sa tešia žiaci 4.B triedy na prvom stupni školy, ktorí uspeli s výtvarným stvárnením projektu Naša bezpečná sieť. „Prihlásili sme päť tried a každý žiak z týchto tried sa určitým spôsobom do projektu zapojil“  hovorí Ingrid Kršiaková, učiteľka informatiky na ZŠ Tajovského v Poprade. Výhru ocenila aj riaditeľka školy Zuzana Ometáková: „Zapájame sa do rôznych projektov a sme celkom úspešní. Každá výhra poteší. Som na našich žiakov hrdá, že nás takto prezentovali na verejnosti.“

V kategórii písomná tvorba sa víťazom stala ZŠ na Podzáhradnej ulici v Bratislave. Dnešní siedmaci a ôsmaci sa uchádzali o prvenstvo s projektom Ako žijeme s internetom. Na hodinách Slovenského jazyka spoločne napísali niekoľkoslohovú báseň na tému internet, ktorý im pomáha pri štúdiu a je zároveň ich spoločníkom vo voľnom čase. Riaditeľka ZŠ na Podzáhradnej ulici v Bratislave RNDr. Alena Heldová je hrdá na úspech svojich žiakov, ktorí pre školu vybojovali zaujímavé ceny. „Som rada, že aj naša škola sa zaradí medzi bezpečné školy vďaka kamerovému systému. Notebooky a tablety nám pomôžu skvalitniť a zmodernizovať výučbu z čoho budú mať osoh tak naši žiaci, ako aj pedagógovia“ hovorí Alena Heldová.

„Je zaujímavé sledovať ako deti na prvom stupni spontánne prejavujú nadšenie a chuť pracovať s novými technológiami. Ich nadšenie sa však v ďalších ročníkoch viditeľne vytráca a Slovensko tak môže prichádzať o budúcich odborníkov v IT priemysle. Našou snahou je preto zamerať sa na túto vekovú kategóriu a pokúsiť sa ich motivovať k IT prostredníctvom podobných projektov, ktorých je v súčasnosti veľmi málo“ uviedol Ján Michlík, riaditeľ podpory predaja spoločnosti Slovanet.

Podľa nedávno zverejneného odhadu IT asociácie Slovenska (ITAS) má do konca roka 2020 pribudnúť na Slovensku 20 až 30-tisíc pracovných miest v oblasti informačno-komunikačných technológií. V celoeurópskom meradle pritom hrozí, že ich bude až 900-tisíc potencionálne neobsadených. Pritom IKT patrí medzi oblasti s najvyššími priemernými platmi – celosvetovo aj na Slovensku.

Spoločnosť Slovanet chce v zaujímavom projekte pokračovať aj na budúci rok. Jej partnermi v rámci pilotného projektu boli spoločnosť Fortinet, svetový dodávateľ sieťových bezpečnostných riešení, ktorého produkty sú na Slovensku distribuované českou spoločnosťou Veracomp, ESET, tvorca a výrobca antivírusových riešení a Gigaset, nemecký výrobca špičkových telefónov a tabletov.

14124955112