Prichádza nový rok- čas bilancovania, prehodnocovania i možných zmien

Prichádza nový rok- čas bilancovania

Často sa v priebehu celého kalendárneho roka nesústredíme na to, čo máme, na to, či si máme vážiť a za čo sme vďační. Príde Silvester a s ním spojená oslava Nového roka a možno aj pohľad
na predchádzajúci rok. Pri spomienkach na úsmevné i poloúsmevné spomienky zisťujeme,
že mnohé veci vnímame ako samozrejmé. Potrebujeme na prehodnotenie zvonec za starým rokom?

Čas na zmeny sa nájde vždy
Nový rok sa vníma aj ako čas zmien a predsavzatí. Niektorí sa k predsavzatiam dívajú ako na možnú zmenu, o ktorú sa už pokúšajú aj niekoľko rokov. Zmeniť niečo v našom živote predsa môžeme aj v priebehu roka, je však otázne, do akej miery sme tú zmenu odhodlané zrealizovať. Vždy je náročné riešiť zmeny týkajúce sa našich vzťahov. Ak ste so vzťahom spokojné, je potrebné ho usmerňovať ďalej podľa predstáv a vzájomných želaní. Ak vo vašom vzťahu predsa len niečo škrípe a vy nie ste spokojné, možno je čas na jeho prehodnotenie, vzájomnú komunikáciu a pohľad na váš vzťah z oboch uhlov. Nikdy nie je na škodu vysloviť nahlas aj nedostatky, ktoré pociťujete a ak láska stále trvá, kompromisy sa predsa ľahšie nachádzajú. Niekedy sa práve tá chvíľa bilancovania a prehodnocovania nájde práve pri štarte do nového roka. No čas na zmeny sa nájde vždy, len je niekedy ťažké vysloviť to, čo nás trápi. Preto sa k tomu odhodlajte a komunikujte o prianiach, túžbach a starostiach. Nech sú v novom roku túžby naplnené a starosti nech pominú.

Začnite pozitívne
Ak sa rozhodnete pred novým rokom „upratať si vo vzťahu“, nezabúdajte začať pozitívne. Skúste sa pozrieť spoločnými očami na váš vzťah a skúste nájsť nové cesty, ktoré povedú k spokojnosti. Rozhodujte o dôležitých veciach spoločne, rešpektujte názory toho druhého. Ak sa hádky vo vašom vzťahu udomácnili, skúste sa na ne pozrieť z pohľadu dôležitosti problémov, ktoré nastali. Hádky sú len nepochopením názoru toho druhého, nie vždy musíme mať pravdu my. Vo vzťahu ste dvaja a názor vášho partnera by ste mali rešpektovať. Ak absentuje komunikácia, skúste sa dohodnúť, že budete komunikovať viac a snažiť sa viesť predovšetkým konštruktívne rozhovory. Asi si často uvedomujeme, že sa málo počúvame. K spokojnosti vzťahu je počúvanie toho druhého veľmi podstatné. Skúste sa vzájomne povzbudzovať a podporovať v tom, čo vás zaujíma. Vzťahy sú krehké a jemné, problémy sa objavujú akosi rýchlo, no ak už váš vzťah zasiahnu, treba ich riešiť.

Ak na ich riešenie nie je dostatok chuti, energie a možno času počas roka, využite posledné okamihy starého roka na to, aby ste s úsmevom na tvári pozreli na to, čo vás potešilo, ale nezatvárajte oči ani pred problémami, ktoré nastali a skúste ich vyriešiť najlepšie, ako sa bude dať. Držíme palce!

Šťastný rok 2019!

 

Zdroj: Iva
Foto: Erin Hearts Court via Style