Polročné vysvedčenie vníma ako dôležitú udalosť 50 % Slovákov.

Polročné vysvedčenie

Polročné vysvedčenie školopovinného dieťaťa vníma ako dôležitú udalosť polovica Slovákov (50,2 percenta). Vyplýva to z reprezentatívneho výskumu trhu uskutočneného agentúrou ACRC, s.r.o. na vzorke 1012 respondentov. Agentúru SITA/TASR informovala výkonná riaditeľka agentúry Darina Imreová. Ako dôležitú udalosť ho najčastejšie vnímajú ľudia žijúci v Trenčianskom kraji. Najmenšiu dôležitosť mu pripisujú obyvatelia Prešovského kraja.

Najviac opýtaných vníma polročné vysvedčenie pozitívne ak sú na ňom len jednotky a dvojky. Štvrtina opýtaných pripúšťa, že je dobré aj keď je na ňom jedna trojka. Slovensko má aj svoju skupinu prísnych dospelých, ktorí úspech svojho dieťaťa na polročnom vysvedčení vnímajú ak sú na ňom len samé jednotky. Tých však je len do päť percent.

Polročné vysvedčenie oslavuje 38 percent Slovákov. Viac rodičov uprednostňuje darček pred spoločným zážitkom. Peniaze ako formu odmeny využívajú necelé štyri percentá rodičov. Suma takejto odmeny je do desať eur. Najčastejšie kupované darčeky sú sladkosti a knihy. Medzi najobľúbenejšie zážitkové odmeny patrí výlet s rodinou, návšteva cukrárne alebo spoločný obed v reštaurácii.

K trestu za zlé vysvedčenie kedykoľvek v minulosti sa priznalo šesť percent respondentov. Najčastejšie rodičia svoje deti ústne pokarhajú. Medzi najviac využívané formy trestu patria zákazy používania počítača, mobilu, sledovania TV a vychádzok s kamarátmi.

Ľudia vnímajú drobnú pozornosť učiteľovi vo forme kytice kvetov alebo čokolády ako vhodné poďakovanie za úsilie venované ich deťom (69 percent). Hovoria, že môže prispieť, aby deti cítili väčšiu úctu k danému učiteľovi, aby si uvedomili a viac si vážili jeho prácu.

Napriek tomuto poznaniu, túto formu prejavu vďaky urobí menej ako polovica opýtaných 48 percent Najčastejšie si učiteľa malou pozornosťou uctia v Trenčianskom a Trnavskom kraji.

Zdroj:  Agentúra ACRC
Foto: Shutterstock

Polročné vysvedčenie