O Farmársky grant majú záujem malí výrobcovia z celého Slovenska

Podpora slovenských farmárov

Všetky potrebné informácie ako úspešne dodávať pre obchodný reťazec sa farmári a  malí výrobcovia potravín dozvedia od 5. októbra na sérií seminárov po celom Slovensku v rámci programu Farmársky grant. Program pod odbornou záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej už štvrtý rok organizuje Nadácia Tesco v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom. Nadácia Tesco aj tento rok podporí sumou 85 000 EUR slovenských farmárov a drobných výrobcov potravín.

Úvodný seminár v Bratislave vo štvrtok 5. októbra 2017 otvoril generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milan Lapšanský. Po úvodnom seminári nasledujú dvojdňové odborné semináre, jednodňové praktické cvičenia a štyri trojdňové kurzy pre mladých farmárov po celom Slovensku. Súčasťou programu budú aj odborné prednášky zamerané na získanie vedomostí z oblastí, ktoré sú nevyhnutné pre to, aby sa malí farmári a potravinári  mohli stať úspešným dodávateľmi pre obchodnú sieť. Semináre budú zamerané napríklad na marketing, legislatívu či konkrétne požiadavky reťazcov. 

Podpora slovenských farmárov a lokálnych výrobcov potravín je aj podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriely Matečnej,  kľúčová, pretože prináša viaceré benefity pre krajinu súčasne. „Podpora domácich farmárov a lokálnych potravín prináša pozitíva vo viacerých smeroch. Pomáhame tým zvyšovať  zamestnanosť v regiónoch, staráme sa o krajinu a najmä lokálne potraviny sú čerstvejšie ako tie, ktoré musia cestovať z druhého konca sveta,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Projekt je určený pre malé a stredné firmy, živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov, odbytové a kolektívne združenia so sídlom na Slovensku. Naopak, nie je určený pre veľké podniky alebo subjekty, ktoré sa venujú len obchodovaniu s potravinami či poľnohospodárskymi komoditami.

„Nadácia Tesco je dlhodobým a stabilným partnerom malých slovenských farmárov. Počas existencie grantu sme pomohli už 500 malým a rodinným farmárom či drobným výrobcom potravín. Pred štyrmi rokmi sme začali od základov s ich vzdelávaním o kvalite a bezpečnosti potravín, ako aj hygiene ich prevádzok, neskôr sme na týchto základoch stavali a učili ich ďalej, ako môžu vďaka rôznym moderným výrobným postupom začať vyrábať nové inovatívne produkty s vysokou pridanou hodnotou, s ktorými majú šancu uspieť na trhu medzi konkurenciu. Tento rok sme postúpili na ďalšiu dôležitú úroveň v našej dlhodobej podpore malých slovenských farmárov, keď ich vzdelávame, ako dostať svoje výrobky na pulty aj väčších obchodov,“ povedala Zuzana Lošáková, správkyňa Nadácie Tesco.

Projekt celkovo podporuje rozvoj poľnohospodárstva a výrobu kvalitných produktov, čím napomáha vytvárať na slovenskom vidieku udržateľné pracovné miesta.

Spoločnosť Tesco v septembri 2017 spustilo aj ďalší projekt na podporu malých slovenských producentov potravín. Reťazec pre nich pripravil exkluzívny priestor v predajni a aj špeciálne podmienky ako napríklad objednávkový režim či distribúciu. Zákazníci tak v 20 hypermarketoch Tesco na jednom mieste nájdu takmer 500 produktov malých lokálnych firiem ako napríklad medy, vína, cestoviny či mäsové a mliečne výrobky. Na projekte Tesco spolupracovalo aj s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré aktívne pomáhalo pri výbere malých slovenských producentov.

Ponuka sa bude v predajniach odlišovať podľa ponuky dodávateľov v jednotlivých regiónoch. Aktuálne je v programe Tesca na podporu malých a stredných producentov zapojených 50 dodávateľov z celého Slovenska.

Pripravila: Mgr. Slávka Boldocká