Dva roky bez amortizácie

Allianz – SP uhrádza poškodeným z povinného zmluvného poistenia škodu v plnej výške. Túto revolučnú zmenu v PZP vozidiel priniesla pred dvomi rokmi a od decembra 2013 vypláca náhradu škody bez zníženia plnenia o zhodnotenie – amortizáciu. V mestských kolónach či pri parkovacích manévroch ľahko dôjde k „ťuknutiu“. Aj keď je každá dopravná nehoda vždy nepríjemná a prekvapí v tej najnevhodnejšej chvíli, zrušenie amortizácie prináša vodičom menšie starosti a nulové náklady.

  • Allianz – SP preplatí opravu vozidla v plnej sume
  • Poistná udalosť je vybavená rýchlejšie, ľahšie a bezhotovostne
  • Mobilná aplikácia umožní klientovi nahlásiť škodu cez smartfón

Ako to funguje v praxi?

Ak škodu zaviní vodič, ktorého vozidlo je poistené v Allianz – SP, poisťovňa uhradí poškodenému náklady na opravu v plnej výške. Vinník si tak môže byť istý, že ak svojou chybou zaviní dopravnú nehodu, náhrada škody bude vysporiadaná bez ďalších ťahaníc a problémov s amortizáciou. To samozrejme platí, pokiaľ celkové náklady na opravu poškodenia vozidla nepresahujú všeobecnú hodnotu vozidla.

Hlavné výhody

Poškodenému poisťovňa uhradí škodu v plnom rozsahu, nemusí nič doplácať, a to ani v prípade, ak je auto staršie a diely boli opotrebované. V overenom servise mu ich vymenia za nové, kvalitné a originálne. Niektoré poškodenia vozidla sa môžu vyšplhať až na tisíce eur a vodič nemá vždy dostatok voľných finančných prostriedkov. Pri PZP bez amortizácie nemusí vôbec siahať do vlastného vrecka.

Ďalšou výhodou je bezhotovostný styk. Poisťovňa vinníka komunikuje priamo so servisom, platba za opravu prebehne tiež len medzi nimi. Navyše, klient Allianz – SP si nemusí vyberať lacných a podozrivých technikov, môže sa spoľahnúť na širokú sieť približne 600 slovenských zmluvných servisov.

V procese vybavovania poistnej udalosti je dôležitý aj čas, za ktorý poisťovňa rozhodne o poistnom krytí a garantuje náklady na opravu na účet servisu. Allianz – SP zaviedla online krycí list, ktorý autoservis dostane už po niekoľkých sekundách od vloženia faktúry za opravu.

Cez appku

Allianz – SP používa aj aplikáciu pre jednoduchšiu prácu s fotodokumentáciou. Pracovník vykonávajúci obhliadku vďaka nej vyhotoví fotky smartfónom či tabletom, doplní popis a fotky ihneď odošle. „Online aplikácie poskytujeme aj klientom. Jednoducho a intuitívne umožňujú nahlásiť škodovú udalosť a celý proces likvidácie sledovať pohodlne prostredníctvom smartfónu,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v Allianz – Slovenskej poisťovni.