Allianz v strednej a východnej Európe čelil v prvej polovici roka 2013 ťažkým podmienkam

thumbnail-allianz-v-strednej-a-vychodnej-europe-celil-v-prvej-polovici-roka-2013-tazkym-podmienkam-120737

Allianz v strednej a východnej Európe priniesol v náročných ekonomických podmienkach v prvej polovici roka 2013 dobré výsledky, a to napriek nepriaznivým podmienkam počasia. Celkovo sa príjmy znížili o 13,3 percenta na 1,780 miliardy eur v porovnaní s 2,053 miliardami eur v prvej polovici predošlého roka, predovšetkým pre nové legislatívne opatrenia v Poľsku, ktoré obmedzili jednorázové vkladové životné poistenie.

Napriek týmto prekážkam vykazuje Allianz v SVE stabilný prevádzkový zisk vo výške 123 miliónov eur v porovnaní so 128 miliónmi eur v prvej polovici roka 2012.

 

Po stabilnom začiatku v prvom kvartáli roka bol druhý kvartál naprieč celým regiónom silne ovplyvnený poistnými udalosťami spôsobenými zlým počasím. Českú republiku postihli veľké záplavy, v Maďarsku a Poľsku registrovali silné búrky a Slovensko zažilo najhoršiu zimu za posledných 50 rokov.

Neživotné poistenie

Hrubé predpísané poistné v oblasti neživotného poistenia dosiahlo v regióne SVE v prvých šiestich mesiacoch 2013 výšku 1,274 miliardy eur, čo predstavuje nárast v porovnaní s 1,272 miliardami eur za rovnaké obdobie v roku 2012. Tento výsledok sa podarilo dosiahnuť napriek ťažkým ekonomickým podmienkam a silnej cenovej konkurencii, ktorá panuje v mnohých krajinách tohto regiónu.

Významnú výnimku v tomto prostredí predstavuje Rusko, kde hrubé predpísané poistné vzrástlo o 11 percent na 400 miliónov eur v prvej polovici roka 2013 oproti 360 miliónom eur v predchádzajúcom roku. Do značnej miery to bolo spôsobené rastom segmentu poistenia motorových vozidiel a zdravotného poistenia.

Prevádzkový zisk za prvých šesť mesiacov roka 2013 sa znížil o 16,9 percenta na 59 miliónov eur v porovnaní so 71 miliónmi eur v predošlom roku. Celková nákladovosť sa v rovnakom období zvýšila o 2,1 percenta na 100,2 percenta, čo spôsobil predovšetkým vyššie zmieňovaný vývoj udalostí a úprava výšky rezerv v likvidácii motorových vozidiel v Rusku a Maďarsku.

Povodne v strednej Európe viedli k vzniku 3500 poistných udalostí len v samotnej Českej republike. V snahe pomôcť klientom čo najrýchlejšie, pomáhali škody likvidovať aj likvidátori zo Slovenska, vďaka čomu bolo do dnešných dní uzavretých už 80 percent škôd po povodniach.

Význam nášho širokého zastúpenia v tomto regióne je zrejmý,“ hovorí Bruce Bowers, regionálny riaditeľ Allianz v SVE. „Aj keď nás v niektorých oblastiach zasiahli nepriaznivé podmienky, naša silná pozícia v ostatných segmentoch zabezpečuje našu stabilitu. Zostávame stále dobre pripravení, čo ukázala aj naša odpoveď na povodne. Som veľmi pyšný na kolegov z dotknutých krajín, ktorí hlásenia o škodách od našich klientov vybavovali rýchlo a profesionálne.

Životné a zdravotné poistenie

V prvej polovici roka 2013 boli v Poľsku zavedené legislatívne opatrenia, ktoré fakticky znamenajú koniec trhu jednorázového vkladového životného poistenia. To vyústilo do straty 220 miliónov eur v Poľsku a bolo hlavným spúšťačom celkového poklesu zákonného poistného v oblasti zdravotného a životného poistenia o 282 miliónov eur, ktoré sa medziročne znížilo zo 730 miliónov eur na 448 miliónov eur.

Napriek strate v príjmoch sa prevádzkový zisk za prvú polovicu roka 2013 zvýšil na 42 miliónov eur, oproti hodnote 38 miliónov eur za rovnaké obdobie minulého roku.

V regióne stále čelíme zmenám, ale jedna skutočnosť sa nemení. Spoločnosť v týchto krajinách starne a ľudia chcú bezpečné zaistenie pre vysoký vek. Takže aj keď sme v Poľsku zaznamenali pokles v krátkodobých produktoch s nízkou maržou, dopyt po produktoch životného poistenia od Allianz ako silného a dôveryhodného partnera zostane v dlhodobom horizonte nezmenený,“ hovorí Bruce Bowers.

Penzijné fondy a správa aktív

Penzijné fondy a segment správy aktív pokračovali pre Allianz v SVE v prvom polroku 2013 vo svojom raste a zostávajú v popredí celkového biznisu. Aktíva v správe Allianz dosiahli na konci júna 2013 9 miliárd eur, v porovnaní s 8 miliardami eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tento rast podporili stúpajúce čisté prírastky aktív Allianz v Chorvátsku, Českej republike a Rumunsku. Prevádzkové príjmy sa zvýšili o viac ako 8 percent v porovnaní s prvým polrokom 2013 a stúpli na 36,4 milióna eur. Prevádzkový zisk v prvej polovici roka 2013 vzrástol o 0,3 milióna eur na 16,5 milióna eur.

Zmiešané výsledky odrážajú diverzitu tohto regiónu. Naše vhodne vyvážené portfólio služieb nám umožňuje ustáť celosvetové ekonomické výkyvy a rozličné špecifiká lokálnych trhov. Dôkazom toho je aj silný rozvoj vo vybraných oblastiach penzijných fondov a segmentu správy aktív, kde neustále zaznamenávame rast. To je jasným signálom od našich klientov, že nám dôverujú a spoliehajú sa na nás,“ hovorí Manuel Bauer, člen predstavenstva Allianz SE.

images(5)13760432982t