Aktivity Tesca v oblasti spoločenskej zodpovednosti prvýkrát na jednom mieste

Tesco na Slovensku prvýkrát vydalo ucelenú správu o svojich aktivitách v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Správa „Plán malých pomocí“ za finančný rok 2018/19, ktorá bola dnes publikovaná, sa zameriava na tri strategické piliere spoločenskej zodpovednosti: ľudia, produkty a miesta. Vyzdvihuje pokrok v boji proti plytvaniu potravinami, aktivity zamerané na znižovanie plastového odpadu a tvorbu udržateľných obalov, širokú podporu kolegov a komunít na celom Slovensku.

„Spoločnosť Tesco je jediným slovenským  maloobchodníkom, ktorý transparentne publikuje údaje o svojom potravinovom odpade a množstve potravín, ktoré daruje. Vďaka tomu vieme hrdo povedať, že v priebehu 2 rokov sa nám podarilo znížiť potravinový odpad o neuveriteľných 52 %. Naplnili sme cieľ udržateľného rozvoja OSN – znížiť potravinový odpad do roku 2030 o polovicu už v roku 2019, to znamená o 11 rokov skôr,“ hovorí Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku.

Tesco začalo intenzívne pracovať na odstraňovaní nerecyklovateľných a ťažko recyklovateľných materiálov z obalov vlastných značiek. Úzko spolupracuje s dodávateľmi produktov vlastných značiek s cieľom zabezpečiť, aby do konca roku 2020 prestali používať nerecyklovateľné materiály.  Do konca roka 2025 Tesco zabezpečí, aby boli všetky obaly produktov vlastnej značky plne recyklovateľné alebo znovu použiteľné. Dlhodobým cieľom je však vytvorenie systému tzv. uzatvorenej recyklačnej slučky, načo sú potrebné partnerstvá so štátom, s dodávateľmi, ako aj
s obalovým a odpadovým priemyslom.

Už tento týždeň spúšťa Tesco 6. edíciu grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, v ktorom opäť podporí 231 lokálnych komunitných projektov. Podľa správy „Plánu malých pomocí“ Tesco už doteraz darovalo takmer 640 000 eur na verejnoprospešné projekty v rámci tohto programu a v tejto edícií prerozdelí ďalších takmer 170 000 eur. Správa spomína aj granty Nadácie Tesco, ktorá podporuje farmárov, Potravinovú banku Slovenska, O. Z. Živica, Detskú atletiku či iné projekty.

Plán malých pomocí sa sústredí aj na oblasť zdravia, v ktorej chce Tesco pomáhať kolegom žiť zdravšie a zákazníkom robiť zdravšie voľby pri nakupovaní. Preto neustále pracuje na zlepšovaní atraktívnosti a kvality svojho ovocia a zeleniny. Upravilo receptúry vlastných nápojov tak, aby v nich znížilo množstvo cukru pri nezmenenej chuti nápojov. Pre kolegov spoločnosť pravidelne organizuje kampaň Buď.Fit, ktorá podporuje ich zdravý životný štýl, ponúka im ovocie a zeleninu zadarmo či poradenstvo a podporu kvalifikovaných odborníkov alebo športové súťaže na motiváciu zamestnancov na častejší pohyb. Tesco predstavuje aj širšiu podporu zamestnancov, od flexibility v práci cez investície do odmien kolegov po množstvo možností rozvoja, školení a podpory rôznorodosti. V Tescu je každý vítaný bez akýchkoľvek predsudkov, aj preto spoločnosť nedávno slávnostne podpísala Chartu diverzity.

Myslím si, že všetci kolegovia zo spoločnosti Tesco môžu byť hrdí na všetky tieto aktivity, ktoré robíme pre našich zákazníkov a komunity, v ktorých pôsobíme,“ povedal Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku. „Len keď zhrnieme všetky tieto aktivity, vidíme, aký veľký a pozitívny je vplyv nášho podnikania. Chcem poďakovať všetkým kolegom za ich nadšenie a angažovanosť, spoločne tak vytvárame spoločnosť, na ktorú môžeme byť pyšní. Zároveň chcem všetkých uistiť, že budeme na týchto aktivitách aj naďalej tvrdo pracovať, pretože aj malá pomoc môže mať veľký význam a Plán malých pomocí je toho dôkazom,“ dodáva M. Kuruc.

Viac informácií o ďalších spoločensky zodpovedných aktivitách spoločnosti Tesco a podrobnú správu nájdete na webovej adrese spoločnosti Tesco.