Ako správne chodiť

Správna chôdza
Walking exercise, sport shoes

Ak sa chceme naučiť správne chodiť, musíme sa najprv naučiť správne stáť. Skôr, ako sa dieťa naučí dobre chodiť, musí sa naučiť sedieť, vstávať a stáť. Až neskôr si osvojí behanie. Taký je postup u každého jedinca.

Dospelý človek už tieto základy ovláda, má však zaužívaných veľa nesprávnych stereotypov – či už v sedení, stoji alebo chodení, ba dokonca aj v behu. Stereotypy sú spôsobené vrodenými danosťami a poruchami postavenia napr. kostí, vývinu svalov, ako aj genetickými predispozíciami na zmeny v štruktúre aj iných ako svalových tkanív (väzy alebo cievy a pod.), prípadne môže ísť o získané poruchy, t. j. postupné prispôsobovanie sa nášho tela vonkajším podmienkam a nastavenému životnému štýlu. Na získané poruchy má vplyv nosenie obuvi, ponožiek alebo pančušiek, štýl, akým presúvame ťažké bremená, eventuálne zranenia, ktoré sme doteraz utŕžili.

Sed
Zdravo sedieť je ťažké, už deti v základnej škole s tým majú problémy. Správny sed znamená, že chodidlá sú položené na zemi tak, aby sme sa jej dotýkali v troch oporných bodoch (päta, palec, malíček). Predkolenie je kolmé na podlahu a kolená majú byť v pravom uhle k predkoleniu, teda stehná sú rovnobežné so zemou. Zadok spočíva na stoličke tak, aby sme sa o ňu opierali v mieste takzvaných hrboľov panvovej kosti (čo je tá časť zadnice, ktorá mužov veľmi omína, keď im partnerka sedí na kolenách a hovoria o „ostrej zadnici“) – jedným slovom, zadnica má byť podsadená. Chrbát by mal byť rovný a kolmý na zem. Plecia vystreté (dajte ruky za chrbát, plecia sa automaticky vystrú), hlava mierne podsadená dozadu (dámam sa, žiaľ, v správnom postavení hlavy vytvorí neželanádvojitá brada).

Stoj
Správny postoj je pre pohyb veľmi dôležitý a zásadný. Ak ho nemáme, nemôžeme správne chodiť. Ak stojíme, ako máme, chodidlá sa opierajú o zem v troch bodoch – päta, kĺb pod malíčkom a kĺb pod palcom. Váha tela má byť na týchto troch bodoch rozložená tak, že cca jej 2/3 sú sústredené na päte a 1/3 sa rovným dielom distribuuje medzi palec a malíček. Ak sme schopní sa takto postaviť a v tomto postavení zotrvať, môžeme začať so zdravou chôdzou.

Chôdza
Správna chôdza je veľmi zložitý pohyb. V korigovanej polohe musí totiž byť celé telo. Pre zjednodušenie, sústreďme sa na chodidlá a predkolenie s kolenami. Správne urobený krok má niekoľko fáz: odvíjanie nohy od podložky; dotyk vonkajšej hrany chodidla o podložku; položenie chodidla na zem a opretie chodidla v troch oporných bodoch; zdvíhanie päty; odvíjanie prstov od podložky od malíčka smerom k palcu a v okamihu, keď sa je na podložke len palec, dôjde aj k odvíjaniu celého chodidla, pričom palec odráža hmotnosť tela na pätu druhej nohy.
Nabudúce si povieme niečo o – kroku.

Autor: Milada Nádašiová, diplomovaná podologička, školiteľka Centra
Foto: Shutterstock

Správna chôdza