Nezaradené

Jozef Hrdý

Jozef Hrdý Allianz SP

 

Je riaditeľom odboru likvidácie poistných udalostí v najväčšej poisťovni na trhu, Allianz – Slovenskej poisťovni. Tá tento rok predstavila úplne novú generáciu online služieb, keď spustila nové webcentrum nahlasovania poistných udalostí. Vďaka nemu môžu klienti jednoducho a rýchlo nahlásiť akúkoľvek poistnú udalosť a to len pár klikmi na svojom smartfóne, tablete či počítači.

Jozef Hrdý, online rozhovor

Jozef Hrdý je absolventom Strojníckej fakulty STU, odbor dopravné stroje – spaľovacie motory a nadstavbového štúdia súdneho inžinierstva v oblasti cestnej dopravy na Žilinskej univerzite. Má 42 rokov, je ženatý a má dve deti. K jeho záľubám patrí motorizmus, psychológia a cestovanie.

Jozef Hrdý bude online  14.6.2016 od 11.00 a rád vám zodpovie vaše otázky k novej  online službe Allianz SP.

41 komentárov

41 komentáre

 1. Jozef Hrdy

  Jozef Hrdy

  14. júna 2016 at 11:33

  Ďakujem pekne za zaujímavé otázky, prajem pekný deň bez poistných udalostí. A ak sa vám už nejaká pritrafí, radi vám s ňou pomôžeme 🙂

 2. Jozef Hrdy

  Jozef Hrdy

  14. júna 2016 at 11:31

  Uplatniť nároky z trvalých následkov po úraze je možné po ustálení zdravotného stavu klienta, zväčša po roku.

 3. Róbert

  14. júna 2016 at 11:08

  Dobrý deň. Kedy (za akých okolností) je možné uplatniť si trvalé následky po uráze? Ďakujem

 4. Júlia

  14. júna 2016 at 10:54

  Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať aký je postup pri autonehode v zahraničí kde sme neboli vinníkom my? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 11:26

   V každom prípade treba kontaktovať asistenčnú službu poisťovne, v ktorej máte poistené svoje vozidlo. V prípade nepojazdného vozidla zabezpečia odťah vozidla do najbližšieho servisu na opravu, alebo bude oprava vykonaná na mieste nehody. Ak k nehode nie je privolaná polícia, je dôležité s vinníkom spísať správu o nehode. Ak máte uzavreté havarijné poistenie kompletné riešenie škodovej udalosti zabezpečí poisťovňa. V prípade povinného zmluvného poistenia môžete škodu riešiť buď priamo v poisťovni vinníka v zahraničí, alebo na Slovensku prostredníctvom likvidačného zástupcu poisteného.

 5. Veronika

  14. júna 2016 at 9:46

  Dobrý deň, webcentrum bude slúžiť len na nahlasovanie udalostí, alebo tam bude možnosť napr. založiť cestovné poistenie a podobne ?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 11:07

   Samotné webcentrum slúži na nahlasovanie už vzniknutých poistných udalostí. Cestovné poistenie si viete uzavrieť veľmi jednoducho cez internet, sms-ku, telefonicky alebo cez aplikáciu Allianz – SP.

 6. Ján

  14. júna 2016 at 9:32

  Dobrý deň. Poistil som si nehnuteľnosť a domácnosť pri kolaudácii domu v roku 1995. Je táto poistka stále platná a aktuálna, alebo ju treba meniť a ako?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 11:03

   Ak si poistenie stále platíte a zmluva je aktívna – poistenie je samozrejme platné. Na čo je potrebné dbať je reálne stanovenie poistnej sumy – čiže hodnoty domu (nákladov na jeho výstavbu v súčasných reálnych cenách). Vzhľadom na vývoj cien v stavebníctve je možné, že poistná suma z roku 1995 nezodpovedá súčasnej cene – tým by bol dom podpoistený, čo má dopad na plnenia v prípade poistnej udalosti. Poistnú sumu je potrebné zreálniť.

 7. Laura

  14. júna 2016 at 9:25

  Akú mám výhodu ako klient pri online nahlásení škody oproti klasickému nahláseniu cez operátora na infolinke?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:59

   Spôsob hlásenia je z hľadiska ďalšieho riešenia škody rovnocenný. Je na Vás, ktorý spôsob preferujete, alebo je pre Vás jednoduchší, prístupnejší.

 8. Helena

  14. júna 2016 at 9:14

  Za akých podmienok ak vôbec, je možný vznik nároku na oslobodenie od platenia poistného, ak bol klient uznaný za invalidného.

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:57

   Podmienky môžu byť rôzne, sú ale definované v poistnej zmluve. Určite ich nájdete v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy.

 9. Helena

  14. júna 2016 at 9:09

  Dobrý deň. Ak si poistrný prizná zodpovednosť za spôsobenú škodu, je možné voči nemu uplatniť postih?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:56

   Dobrý deň, nie je uvedené, k akému poisteniu sa otázka vzťahuje. V prípade povinného zmluvného poistenia mot. vozidiel sú dôvody postihu taxatívne uvedené v zákone. Napríklad vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, neuhradenie poistného atd.. Tieto dôvody sú nezávislé od ne/priznania zavinenia. V prípade bežného (nie povinného) poistenia zodpovednosti sú dôvody postihu uvedené v poistnej zmluve, pričom rovnako nie je rozhodujúce priznanie si viny.

 10. Anita

  14. júna 2016 at 8:26

  Čo mám robiť, ak som pri uzatváraní poistenia cez web uviedla chybné údaje a zistila som to až po zrealizovaní platby za poistenie?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:35

   Kontaktujte poisťovňu pre doriešenie situácie a nápravu.

 11. Anka

  14. júna 2016 at 8:23

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či na základe cestovného poistenia mi bude vydaná aj nejaká karta, ktorou sa budem môcť v USA preukázať.

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:51

   K cestovnému poisteniu poisťovne spravidla vydávajú kartičky, základným dokladom je samotná poistná zmluva.

 12. Lenka

  14. júna 2016 at 8:22

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak chcem uzatvoriť poistenie na dovolenku povedzme od 17.júna, cesta piatok nadránom o 2 hej, od ktorého dátumu treba počítať dni poistenia? Kedy sa treba dať poistiť, deň pred odchodom? Stihne sa to vybaviť online?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:49

   Poistenie je potrebné uzatvoriť s platnosťou od prvého dňa cesty – v tomto prípade od 17.6. Dojednať sa dá deň aj deň pred odchodom – pokiaľ nie ste už v zahraničí, vtedy by poistenie začalo platiť až s odkladom.

 13. Peter

  14. júna 2016 at 8:18

  Predal som auto a potrebujem zrušiť PZP na toto auto. V poisťovni mi povedali, že musím mať auto odhlásené, až potom mi ho môžu zrušiť na základe starého TP, tento ja ale nemám. Stačí k zrušeniu kúpno-predajná zmluva, ako dôkaz, že už nie som majiteľom?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:45

   K ukončeniu PZP je potrebné predložiť aj kópiu TP.

 14. Júlia

  14. júna 2016 at 8:15

  Ak mám životné poistenie a dostala som sa na invalidný dôchodok. Môžem prestať platiť?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:33

   V životnom poistení existuje množstvo produktov a k nim prislúchajúcich poistných podmienok. Podstatný je aj dôvod vzniku invalidity. Ide o úraz, ktorý bol predmetom poistenia ? Určite doporučujem obrátiť sa na Vášho poisťovateľa pre riešenia konkrétneho prípadu.

 15. Slávka

  14. júna 2016 at 8:12

  Dobrý deň, zahŕňa cestovné poistenie u Vás aj batožinu? Minulý rok mi ukradli všetky veci ešte pred zapísaním sa na izbu. Poisťovňa v ktorej som bola poistená mi nič nepreplatila. Ako je to u Vás?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:30

   Áno, v cestovnom poistení sa poisťuje aj batožina voči odcudzeniu krádežou vlámaním alebo lúpežou. Za krádež vlámaním však napr. nemožno považovať odcudzenie batožiny počas jej ponechania pri recepcii hotela a pod..

 16. Zuzka

  14. júna 2016 at 7:40

  Pamatate si aj nejakú naozaj kurioznu poistne udalost?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:27

   Napadla ma škodová udalosť, pri ktorej klientka požadovala preplatenie topánok z odcudzenia, napriek tomu, že predmetné topánky mala. Dôvodom malo byť to, že odcudzená jej bola kabelka, ktorá sa jej hodí k týmto topánkam a tým pádom ich nemôže nosiť :-).

 17. Veronika

  14. júna 2016 at 7:36

  Aké sú statisticky najcastejsie poistne udalosti na Slovensku – tipujem auto,byt?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:23

   Ak hovoríme o neživotnom poistení, najviac škôd na nehnuteľnostiach spôsobujú prírodné živly – povodne, záplavy, víchrice, zatečenia atmosférickými zrážkami. Za nimi sú škody spôsobené únikom vody z vodovodných zariadení a potrubí. V prípade poistenia áut sú to nárazy vozidiel, vandalizmus. V životnom poistení vedú úrazy.

 18. Simi

  13. júna 2016 at 20:03

  Za ako dlho bude poškodenému vyplatená náhrada za škodu na zdraví spôsobenú prevádzkou motorového vozidla?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:19

   V prípade odškodnenia škody na zdraví z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je odškodňovaných viacero nárokov, napr. bolestné, strata na zárobku, liečebné náklady a pod.. K jednotlivým typom nárokov je potrebné predložiť doklady napr. k bolestnému – posudok o bolestnom atd.. Náklady na liečenie vzniknú ich vynaložením, pričom liečenie môže trvať niekoľko dní, ale aj niekoľko mesiacov a rokov. Je teda potrebné preukázať a zdokladovať nárok – poisťovňa je povinná plniť do 15 dní od ukončenia šetrenia nároku. Jednotlivé nároky sa však odškodňujú postupne – nie je teda napr. potrebné čakať s uplatnením bolestného na úplné ukončenie liečenia. Doklady, ktoré máte k dispozícii predložte poisťovateľovi, aby mohli byť priebežne vybavené.

 19. Hela

  13. júna 2016 at 20:01

  Môžem si cez web založiť havarijné poistenie na auto?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:42

   Ak máte záujem o rýchle dojednanie havarijného poistenia, doporučujem kontaktovať naše CallCentrum 0800 122 222.

 20. Janka

  13. júna 2016 at 19:59

  Dobrý deň, mám vytopenú kúpeľňu, ako mám postupovať cez webcentrum?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:08

   Dobrý deň, na stránke http://www.allianzsp.sk nájdete formu pre online hlásenie škody – systém Vás bude navigovať. Hlásenie je veľmi intuitívne, určite ho zvládnete.

 21. Ria

  13. júna 2016 at 18:31

  Dobrý deň, ak nemám pri sebe číslo poistnej zmluvy, môžem využiť Vaše webcentrum?

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:05

   Áno, škodu je možné nahlásiť aj bez znalosti čísla poistnej zmluvy. Vaše poistenie vyhľadáme na základe ďalších sprievodných informácií.

 22. Zuzana

  13. júna 2016 at 16:14

  Dobry den, niekedy mam pocit, akoby poistovne venovivali viac energie tomu ako nevyplatit poistnu udalost ako rieseniu udalosti. Platim dost drahu poistku bytu a ked mi vykradli pivnicu som sa dozvedela ze visaci zamok nie je dostatocna prekazka proti zlodejiom a to sa pivnica nachadza v v dalsom uzamnutom priestore. Zial nie je to moja jedina negativna skusenost s poistovniu. Dakujem za odpoved a zelam krasny den.

  • Jozef Hrdy

   Jozef Hrdy

   14. júna 2016 at 10:04

   Dobrý deň, podmienky zabezpečenia priestorov proti krádeži sú definované v podmienkach poistnej zmluvy – tu je naozaj dôležité zaoberať sa spôsobom zabezpečenia už pri dojednaní poistnej zmluvy – v snahe vyhnúť sa komplikácii pri riešení škodovej udalosti. Poistná zmluva – ako každá iná zmluva – je dohodou dvoch strán a vyplývajú z nej práva a povinnosti pre obe strany. Ak ale naozaj máte pocit nesprávneho posúdenia Vašej škody – je samozrejme možné domáhať sa svojho práva v odvolaní na riešenie škody.

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

To Top