Lifestyle

Izbové rastliny, ktoré najlepšie čistia vzduch

Záhradné rastliny znamenajú pre dom hotové zázraky: vdychujú do miestnosti nový život,  dajú jej sviežu farbu a čistia vzduch. Nie všetky rastliny však majú rovnaký účinok, ak ide o filtrovanie škodlivých toxínov a znečisťujúcich látok prenášaných vzduchom. NASA vypracovala Štúdiu o čistote ovzdušia aby dokázala identifikovať izbové rastliny s najlepšími vzduchovými filtrami.

Všetky tieto rastliny sa dajú zvyčajne zakúpiť v kvetinárstvach, takže nám výsledky tejto štúdie pomôžu rozhodnúť sa pri nakupovaní. A čo je lepšie, firma Love The Garden vytvorila infografiku, ktorá uvádza zoznam rastlín na zlepšenie kvality ovzdušia odporúčaných NASA, a tiež zoznam bežných toxínov, ktoré rastlina dokáže eliminovať.

Neprekvapí vás, ak sa dozviete, že mnoho ľudí trávi väčšinu svojho času v interiéri, či už doma alebo v kancelárskom prostredí. Preto je dôležité zabezpečiť, aby kvalita ovzdušia bola vysoká, a to môžu pomôcť dosiahnuť bežné izbové rastliny. V roku 1989 NASA uskutočnila štúdiu o čistote ovzdušia v Združení záhradných dodávateľov v Amerike, v snahe nájsť najefektívnejšie bežné izbové rastliny na filtrovanie toxínov a škodlivých látok zo vzduchu. Ich výsledky obstáli skúšku času a zoznam najúčinnejších rastlín na filtrovanie vzduchu nájdete nižšie.

 

Čo sa nachádza vo vzduchu?

Trichlóretylén – nachádza sa v tlačiarenskom atramente, farbách, glazúrach, lakoch, lepidlách, v tekutých odstraňovačoch starých náterov a v rozpúšťadlách.

Formaldehyd – nachádza sa v papierových obrúskoch, voskovaných papieroch, vlhčených odličovacích obrúskoch na tvár, kuchynských papierových utierkach, stolových obrúskoch, drevotrieskových doskách, obkladových doskách z preglejky a v syntetických tkaninách.

Benzén – používa sa na výrobu plastov, živíc, syntetických vlákien, gumových mazív, farbív, čistiacich prostriedkov, liekov a pesticídov. Nachádzajú sa aj v tabakovom dyme, vo výfukových plynoch áut, v lepidlách, náteroch a vosku na nábytok.

Xylén – nachádza sa v tlačiarenskom, gumárenskom, kožiarskom a lakovom priemysle, v tabakovom dyme a vo výfukových plynoch motorových vozidiel.

Amoniak – nachádza sa v čističoch okien, podlahových voskoch, v čuchacej soli a v hnojivách.

 

Aké sú ich účinky na človeka?

Ako väčšina chemikálií, s ktorými sa môžete stretnúť a ktoré majú nepriaznivé účinky na zdravie, závisí od viacerých faktorov vrátane množstva, ktorému ste vystavení, spôsobu vystavenia, doby vystavenia a formy chemickej látky. Nižšie sú uvedené bežné príznaky spojené s každým jedovatým prvkom.

Trichlóretylén – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždená nálada, závrat, bolesť hlavy, nevoľnosť a vracanie, po ktorých nasleduje ospalosť a kóma.

Formaldehyd – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždenie nosa, úst a hrdla a vo vážnych prípadoch opuch hrtanu a pľúc.

Benzén – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždenie očí, ospalosť, závrat, zvýšenie frekvencie tepu srdca, bolesti hlavy, zmätenosť a v niektorých prípadoch môže vyústiť do bezvedomia.

Xylén – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždenie úst a hrdla, závraty, bolesti hlavy, zmätenosť, problémy so srdcom, poškodenie pečene a obličiek a kóma.

Amoniak – príznaky spojené s krátkodobým vystavením sa tejto látke zahŕňajú podráždenie očí, kašeľ a bolesti hrdla.

Upozorňujeme, že niektoré z týchto rastlín sú toxické pre mačky, psy a iné domáce zvieratá. Ak ste majiteľ domáceho zvieratka, skontrolujte toxicitu rastlín pred ich umiestnením do vášho domova.

Zdroj: [Kancelarie.sk]

Click to comment

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

To Top